Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4346

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.03.2019 19.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
28.06.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
02.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.07.2017

15.07.2020

15.07.2020