Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4007

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.02.2021
Od 04.02.2021
Od 04.02.2021
04.05.2017 - 03.02.2021
04.05.2017 - 03.02.2021
04.05.2017 - 03.02.2021
01.02.2017 - 03.05.2017
01.02.2017 - 03.05.2017
01.02.2017 - 03.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2021 02.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
07.01.2020 06.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 19.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.02.2021
11.12.2019
03.05.2017

05.03.2021

05.03.2021