Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

39732

14.03.2023

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.01.2024
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
Od 14.03.2023
14.03.2023 - 16.01.2024

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2024 31.12.2023 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.01.2024
13.03.2023

24.02.2024

25.02.2024