Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3939

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.06.2017
Od 21.06.2017
01.02.2017 - 20.06.2017
01.02.2017 - 20.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.09.2020 11.09.2020 iný dôvod
18.02.2020 18.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.05.2020
27.02.2019
15.12.2017
20.06.2017

22.10.2020

23.10.2020