Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

35752

22.01.2022

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.01.2022

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.01.2022

25.11.2022

26.11.2022