Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3554

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.07.2020
12.02.2019 - 03.07.2020
Od 16.02.2018
Od 08.08.2017
08.08.2017 - 11.02.2019
08.08.2017 - 15.02.2018
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.09.2019 24.09.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
12.02.2019 11.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2020
25.11.2019
11.02.2019
24.07.2018
15.02.2018
11.12.2017
07.08.2017

17.04.2021

18.04.2021