Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3420

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.02.2019
Od 15.06.2017
15.06.2017 - 31.01.2019
01.02.2017 - 14.06.2017
01.02.2017 - 14.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.08.2020 27.08.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.02.2019 01.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 10.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.08.2020
31.01.2019
18.12.2017
14.06.2017

30.09.2020

01.10.2020