Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3416

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.05.2017
24.05.2017 - 15.11.2018
24.05.2017 - 15.11.2018
01.02.2017 - 23.05.2017
01.02.2017 - 23.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.07.2019 03.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2017 01.07.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.11.2018
23.05.2017

05.03.2021

05.03.2021