Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

332

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.10.2020
30.01.2020 - 30.10.2020
18.07.2017 - 29.01.2020
18.07.2017 - 22.09.2017
01.02.2017 - 17.07.2017
01.02.2017 - 17.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.10.2020
29.01.2020
22.09.2017
17.07.2017

24.11.2020

25.11.2020