Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

32084

03.12.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.12.2020
Od 03.12.2020
Od 03.12.2020
Od 03.12.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.12.2020

17.04.2021

18.04.2021