Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31973

24.11.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.11.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.01.2024 24.01.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2023 17.01.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2022 23.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2021 20.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.11.2020

14.06.2024

15.06.2024