Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31823

05.11.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.02.2021
05.11.2020 - 04.02.2021

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 05.02.2021 Ing. Marek Kaňka

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.02.2021
04.11.2020

05.03.2021

05.03.2021