Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31659

16.10.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.02.2021
Od 23.02.2021
Od 16.10.2020
Od 16.10.2020
Od 16.10.2020
Od 16.10.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2021 24.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
29.03.2021
22.02.2021
15.10.2020

17.04.2021

18.04.2021