Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

31373

09.09.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.09.2020
Od 09.09.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2021 12.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.09.2020

11.05.2021

11.05.2021