Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30534

13.05.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.05.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.05.2020

24.11.2020

25.11.2020