Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

3043

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
Od 12.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017
01.02.2017 - 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.03.2019 04.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.03.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.07.2017

23.09.2020

24.09.2020