Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30422

25.04.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 18.12.2020
04.06.2020 - 17.12.2020
25.04.2020 - 03.06.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.01.2021 18.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.12.2020
03.06.2020
24.04.2020

05.03.2021

05.03.2021