Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30266

08.04.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.04.2020
Od 08.04.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2021 02.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
23.07.2020 01.07.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.04.2020

09.03.2021

09.03.2021