Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30118

25.03.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.03.2020

19.01.2021

19.01.2021