Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

30040

14.03.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.03.2020
Od 14.03.2020
Od 14.03.2020
Od 14.03.2020
Od 14.03.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.03.2020

05.03.2021

05.03.2021