Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29648

04.02.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.02.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.02.2021 19.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
23.07.2020 23.07.2020 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.02.2020

17.04.2021

18.04.2021