Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29543

23.01.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.01.2020
Od 23.01.2020
Od 23.01.2020
Od 23.01.2020
Od 23.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.01.2020

11.05.2021

11.05.2021