Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

29447

16.01.2020

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 16.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.01.2020

24.11.2020

25.11.2020