Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28919

26.11.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.11.2019
Od 26.11.2019
Od 26.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2020 25.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.11.2019

17.04.2021

18.04.2021