Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28729

07.11.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 07.11.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021