Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28497

15.10.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.10.2019
Od 15.10.2019
Od 15.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 15.10.2019 Ing. František Oľha

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.02.2021 10.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
14.10.2019

24.09.2021

25.09.2021