Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28354

28.09.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.09.2019
Od 28.09.2019
Od 28.09.2019
28.09.2019 - 17.12.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
17.12.2019
27.09.2019

15.07.2020

15.07.2020