Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28278

20.09.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.09.2019

05.03.2021

05.03.2021