Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

2827

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.03.2023
22.12.2018 - 02.03.2023
17.05.2017 - 21.12.2018
01.02.2017 - 16.05.2017
01.02.2017 - 16.05.2017
01.02.2017 - 16.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.01.2022 28.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
19.02.2021 17.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2019 08.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.03.2023
09.02.2021
21.12.2018
16.05.2017

14.06.2024

15.06.2024