Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28174

13.09.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.09.2019

19.01.2021

19.01.2021