Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

28135

11.09.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.09.2019
Od 11.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.09.2019

30.09.2020

01.10.2020