Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27962

23.08.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.06.2020 29.06.2020 iný dôvod
21.01.2020 20.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.08.2019

25.01.2021

25.01.2021