Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27741

06.08.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.08.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.02.2021 18.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
11.09.2020 11.09.2020 iný dôvod
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.08.2019

09.03.2021

09.03.2021