Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27406

29.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.06.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2021
06.02.2020
20.12.2019
23.10.2019
28.06.2019

05.03.2021

05.03.2021