Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27153

11.06.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.05.2022
Od 24.02.2021
Od 24.02.2021
Od 24.02.2021
Od 11.06.2019
11.06.2019 - 03.05.2022

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.07.2022 30.06.2022 iný dôvod
25.01.2022 17.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
22.07.2021 30.06.2021 iný dôvod
20.02.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
07.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.05.2022
23.02.2021
10.06.2019

18.08.2022

19.08.2022