Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

27019

31.05.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.05.2019
Od 31.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
04.02.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.05.2019

19.01.2021

19.01.2021