Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26870

21.05.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
29.06.2020 29.06.2020 iný dôvod
09.01.2020 07.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.07.2019 29.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.10.2019
20.05.2019

25.01.2021

25.01.2021