Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26722

03.05.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
06.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.05.2019

15.07.2020

15.07.2020