Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26670

30.04.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 30.04.2019
Od 30.04.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.08.2020 17.08.2020 iný dôvod
24.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.08.2020
29.04.2019

25.01.2021

25.01.2021