Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26583

18.04.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.10.2019
18.04.2019 - 11.10.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
15.01.2020 15.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.10.2019
17.04.2019

24.11.2020

25.11.2020