Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26317

26.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
07.01.2021 07.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
17.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.03.2019

19.01.2021

19.01.2021