Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26311

23.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.09.2020 09.09.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
20.02.2020 19.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.06.2019
22.03.2019

23.09.2020

24.09.2020