Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26307

22.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.06.2019
Od 18.05.2019
Od 18.05.2019
18.05.2019 - 20.06.2019
22.03.2019 - 17.05.2019
22.03.2019 - 17.05.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
19.07.2019 19.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.02.2020
20.06.2019
17.05.2019
21.03.2019

25.01.2021

25.01.2021