Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26222

15.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.01.2020
15.03.2019 - 07.01.2020

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
15.03.2019 - 07.01.2020 Ing. Martin Malaník

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
07.01.2020
14.03.2019

19.01.2021

19.01.2021