Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26143

12.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.08.2020 17.08.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.08.2020
11.03.2019

19.01.2021

19.01.2021