Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

26142

12.03.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.03.2019
Od 12.03.2019
Od 12.03.2019
Od 12.03.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.03.2019

05.03.2021

05.03.2021