Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25998

23.02.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019
Od 23.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 23.02.2019 PhDr. Jozef Kičura

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.01.2021 01.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 01.07.2020 iný dôvod
06.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.02.2019

17.04.2021

18.04.2021