Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25996

23.02.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.02.2019

15.07.2020

15.07.2020