Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25971

20.02.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 20.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.10.2019
30.05.2019
19.02.2019

05.03.2021

05.03.2021