Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

25867

08.02.2019

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.02.2019
Od 08.02.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.08.2020 20.08.2020 iný dôvod
28.02.2020 28.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.08.2020
07.02.2019

22.10.2020

23.10.2020